พระพรหม (Brahm) เทพแห่งการสร้าง

พรหม (อักษรโรมัน Brahm)

jumbo jili
เป็นทวยเทพในพราหมณ์ฮินดู นับว่าเป็นผู้ผลิตจักรวาล รวมทั้งเป็นเลิศในตรีพรหม อันมีพรหม พระวิษณุ รวมทั้งพระศิวะ เป็นคนละแบบกับ พรหมัน อันเป็นเป้าสูงสุดของปรัชญาฮินดู แม้กระนั้นมีรากศัพท์เดียวกัน โดยที่พรหมันนั้นเป็นนาม นปุงสกลิงก์ เป็นไม่มีเพศ

สล็อต
ในตอนที่พรหม เป็นปุลลิงก์ หรือผู้ชายเพศ ตามคู่มือพระเวท นับว่าพรหมมีมเหสี เป็นพระนางปชาบดี มีหงส์เป็นยานพาหนะ มี 4 ใบหน้า เป็นเทวดาที่การผลิตแล้วก็การให้พร ที่เรียกว่า “พระพรหมพร” นับว่าเป็นทวยเทพที่ความกรุณา
ในคติศาสนาพุทธ พรหม เป็นชาวสรวงสวรรค์ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่สูงกว่าทวยเทพเทวดาทั่วๆไป เรียกว่า “พระพรหม” พรหมไม่มีเพศ แม้กระนั้นก็ยังอยู่ในกามาพจรโลก มีการวนเวียนว่ายตายกำเนิด อยู่ในสรวงสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นพระพรหม
พรหมแบ่งได้เป็น 2 จำพวกหมายถึงพระพรหมที่มีรูป เรียกว่า “รูปพระพรหม” มีทั้งผอง 16 ชั้น แล้วก็พระพรหมที่ไม่มีรูป เรียกว่า “อรูปพระพรหม” มีทั้งปวง 4 ชั้น โดยอรูปพระพรหมจะสูงขึ้นมากยิ่งกว่ารูปพระพรหม
พรหมมีชื่อเรียกอื่นในภาษาไทยได้แก่ สี่หน้า, ผู้รังสฤษฎ์บดี, หงสรถยนต์ ฯลฯ โดยพรหม เป็นที่ชื่นชอบมากมายในประเทศไทย รวมทั้งมีรูปปั้นอยู่ลำดับที่สี่แยกพระราชประสงค์ด้วย

สล็อตออนไลน์
พรหมในพุทธ กับ พรหมในพราหมณ์ นั้นมีรูปกายแบบเดียวกัน ลักษณะข้างนอกแบบเดียวกัน แต่ว่าไม่ใช่องค์เดียวกัน
พรหมของพุทธเป็นผู้ที่ทำความดี ยึดมั่นอยู่ใน พรหมวิหาร 4แล้วก็ไปกำเนิดเป็นพระพรหม ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถเป็นพระพรหมได้ ถ้าหากตั้งใจอยู่บนความมีเมตตา ขอความปรานี มุทิตา อุเบกขา บนสรวงสวรรค์ก็เลยมีพรหมเป็นล้านๆองค์ พรหมที่คนประเทศไทยรู้จักกันดีดังเช่น พระพรหมธาดา หรือ พรหมเอราวัณในทางแยกพระราชประสงค์ ท้าวพกาพระพรหม ท้าวกบิลพระพรหม

jumboslot
พรหมของพราหมณ์-ฮินดูหมายถึงผู้ผลิตโลก ซึ่งมีเพียงแต่องค์เดียว แม้กระนั้นเรียกได้หลายชื่อ ได้แก่ ท้าวมหาพรหม พระพรหม ท้าวจตุรมุข ประชาชนบดี

slot
การกราบไหว้สักการเทวรูปพรหม ถ้ายังไม่มั่นใจว่าเป็น พรหมของฮินดู (ผู้ผลิตโลก) หรือเป็น พรหมของศาสนาพุทธ (ผู้ทรงพรหมวิหาร) ชี้แนะให้สวดมนตร์บูชาทั้งยัง 2 คติในครั้งเดียวเลย จะได้ไม่สงสัยติดติดอยู่ในใจ ทั้งยังยังได้รำลึกถึงพรหมทั้งสิ้นทุกองค์ ซึ่งไม่เป็นการไม่ถูกบาป เพราะว่าการสักการะบูชาเทวรูปพระพรหมในคติหนึ่งแล้วรำลึกไปถึงอีกคติหนึ่ง จะก่อให้เกิดมิ่งขวัญอีกทั้ง 2 ศาสนา (พุทธ-พราหมณ์)

Tagged: Tags