“ศาสนาพราหมณ์กับฮินดูคือศาสนาเดียวกัน”

 1. …สนตนธรรม แสดงว่า “ศาสนาสนต” แปลว่า เป็นศาสนาที่ยังคงอยู่บ่อยๆ ไม่มีทางเสื่อมสูญjumbo jili
 2. .. ไวทิกธรรม แสดงว่า “ธรรมที่ได้มาจากพระเวท”
 3. .. อารยธรรม แสดงว่า “ธรรมอันดีเลิศ”
 4. .. พราหมณธรรม หมายความว่า “คำอบรมสั่งสอนของพราหมณาจารย์”
 5. .. ฮินดูธรรม หมายความว่า “ธรรมที่สอนลัทธิอหึงสาหรือศาสนาฮินดู”สล็อต
  ……….พราหมณ์หรือฮินดู ก็คือศาสนาเดียวกันนั่นเอง การที่มีชื่อเรียกพร้อมๆกัน 2 ชื่อเป็น”พราหมณ์-ฮินดู” ด้วยเหตุว่าผู้ให้กำเนิด ศาสนานี้ ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองว่า “พราหมณ์” ถัดมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่งรวมทั้งได้มา ฟื้นฟูปรับแต่งเป็นให้เป็นศาสนาฮินดู โดย เพิ่มบางสิ่งเข้าไป มีการแก้ไขประเด็นหลักธรรม คำกล่าวอบรมสั่งสอน ให้ดียิ่งขึ้น คำว่า “ฮินดู” เป็นคำที่ใช้เรียกชาวอารยันที่ย้ายถิ่นเข้าไป ตั้งรกรากในบริเวณลุ่มน้ำสินธุ แล้วก็เป็นคำที่ใช ้เรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชนท้องที่ ในประเทศอินเดีย รวมทั้งชนพื้นเมืองนี้ได้ปรับปรุง พราหมณ์โดยการ เพิ่มอีกอะไรใหม่ๆลงไป แลัวเรียกศาสนาของเหล่านี้ว่า “ศาสนาฮินดู” โดยเหตุนี้ศาทุ่งนาพราหมณ์ก็เลยมีอีก ชื่อในศาสนาใหม่ว่า “ฮินดู” จนกระทั่งตอนนี้สล็อตออนไลน์
  ……….พราหมณ์ –ฮินดู เป็นศาสนาดั้งเดิมที่ยากแก่การศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวให้เข้าใจแจ่มแจ้งแจ่มกระจ่างมากกว่าศาสนาอื่นด้วยเหตุว่า
  1….รายละเอียดอันเป็นแก่นแท้ของลัทธิมีต้นเหตุจากแนวความคิดและก็ความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็สูงยิ่ง
  2….มีพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการประสมประสาน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วก็เกี่ยวโยงกับการบ้านการเมืองการปกครองหลาย ดูดซับหลายซ้อน จนกระทั่งยากแก่การแบ่งอธิบายขั้นตอนให้มองเห็นชัดเจน jumboslot
  3….เอกสาร (คู่มือต่างๆ) อันเป็นหลักฐานสำคัญของศาสนานี้ แม้ว่าจะมีมากมายและก็มีมานานนับเวลาพันปีแม้กระนั้นก็ไม่ได้ รับการ เผยแพร่เพราะว่าถูกรักษาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของพราหมณ์ แต่ละเครือญาติ อาจมีการถ่ายทอดให้แก่ผู้สืบสกุลผู้สืบสกุลเพียงแค่นั้น เอกสารพวกนั้น พึ่งมีหัวหน้ามารวบรวมเป็นหนังสือเมื่อโดยประมาณ พุทธศักราช1750 คำสั่งสอนทั้งสิ้นมาจากพราหมณ์ ที่ได้ยินได้ฟังมาจากเสียงสรวงสวรรค์จากปากของพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงslot
  ……… แม้กระนั้น คำอบรมสั่งสอนอันเป็นแก่นแท้ของพราหมณ์ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพระเวท ก็เป็นหลักฐานให้กำเนิดศาสนา อื่นที่ หลักๆหลายศาสนา เป็นหลักฐานที่พึงพอใจศึกษาเล่าเรียนกันในกลุ่มนักปรัชญาทั่วๆไปในสมัยนี้นอกเหนือจากนี้คำชี้แจงเรื่องเกิดจักรวาล ของศาสนา นี้ยังมีความกลมกลืนรวมทั้งท้าสิ่งที่ใช้พิสูจน์แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเกิดของสุริยจักรวาล ที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ กำลังทำการศึกษาเรียนรู้กันอยู่อีกด้วย

Tagged: Tags