พระศิวะ เทพแห่งการทำลาย

พระศิวะ (คนประเทศไทยเรียกว่า พระอิศวร) เป็นพ่อของ พระคเณศ มีมเหสีเป็น พระแม่อุมาเทวี พระศิวะทรงเป็นพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีพรหม หรือ 3 พระอิศวรสูงสุดที่พราหมณ์-ฮินดู (พรหม พระวิษณุ พระศิวะ) jumbo jiliมีลักษณะเด่นคือ วรรณะสีขาว แดง หรือดำ เส้นพระผมยาวมุ่นอย่างฤาษี มีดวงจันทร์นเสี้ยวอยู่บนพระเกศา มีตรีเนตร (ดวงตาลำดับที่สาม) บนพระนลาฏ มีงูพันพระศอซึ่งป็นสีดำ แขวนลูกประคำทรงอาวุธหลาวสามง่าม ที่เกี่ยวไว้ด้วยกลองบัณเฑาะว์ สล็อตท่านทรงประทานพรยอดเยี่ยมให้แก่ผู้หมั่นปฏิบัติคุณความดี และก็ถือมั่นในจริยธรรม ถ้าเกิดผู้ใดกันแน่ทำตัวเพื่อถวายแก่ท่านแล้วต้องการสิ่งยอดเยี่ยมใดๆก็ตามท่านก็จะประทานพรนั้นๆให้ แต่ว่าเมื่อได้พรสมความต้องการแล้ว คราวหน้าถ้ากระทำผิดไปจากความดี ผู้นั้นจะกำเนิดฉิบหายในชีวิต พระศิวะเทวดาจะเป็นคนทำลายโดยทันที!! สล็อตออนไลน์มีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วยขจัดรักษาแก้ไขอากาศเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างน่าพิศวงนัก!! แม้คนใดกันที่ป่วยหนักหรืออยากได้ขอพรให้คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหายเจ็บป่วยหากทำการเส้นไหว้บูชาและก็ขอพรจากพระศิวะ ก็มักปรากฏว่าความป่วยไข้นั้นถูกขจัดให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววันท่านเป็นเทวดาที่จะรอขับไล่ไสส่งสิ่งเลวร้ายให้ไกลห่าง แล้วก็ส่งผลให้เกิดคุณความดีเป็นศรีมงคลเกิดขึ้น คนที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด ถ้าหากเส้นไหว้บูชา ขอพรให้สิ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงที่ความทุกข์ทรมานด้วยด้วยเหมือนกันพระศิวะ นั้นเป็นเทวดาที่จะอวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คนที่มีอาชีพเลี้ยงโค เลี้ยงม้า หรือเลี้ยงแกะ และก็อาชีพที่เกี่ยวกับการกสิกรรมทั้งผอง ก็จะมีการบรรลุผลแล้วก็มีความสมบูรณ์พูนสุข ถ้าหากเส้นไหว้บชาพระศิวะ…เว้นแต่หน้าที่จุดสำคัญโดยรวมที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อีกหน้าที่หนึ่งที่แน่ชัดแยกออกไป จากหน้าที่ของการเป็นพระอิศวร ผู้ทรงมีพระมหาได้โปรดกรุณา ประทานพรแก่มนุษย์โลกนั้น … Continue reading "พระศิวะ เทพแห่งการทำลาย"

พระพิฆเนศ

คู่มือปราณะได้บันทึกไว้พักหลังพุทธศักราชที่ 1 เอ๋ยถึงการกำเนิดพระพิฆเนศวรในฐานะเทวดา รวมทั้งบุตรชายของพระแม่อุมาเทวีกับพระศิวะเทวดา โดยแต่ละตำนานได้กล่าวไว้ต่างกัน ดังต่อไปนี้ jumbo jiliตำนานอันดับหนึ่ง ปราบอสุรีรวมทั้งรากษสเมื่ออสุรีรวมทั้งรากษส ทำเส้นไหว้พระศิวะเพื่อขอพรต่อท่านจนได้รับพร สมดั่งใจคิด ต่อเมื่อเหิมใจกลับรุกรานเหล่าเทวดาให้ได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว จนถึงความถึงพระอินทร์ก็เลยต้องพาเหล่าเทวดาทั่งหลายไปขอเข้าเฝ้าพระศิวะเจ้า เพื่อขอให้ทรงทีแนวทางหรือคนที่จะปราบเหล่าอสุรีรวมทั้งรากษสหัวใจระรานพวกนั้น เมื่อได้ฟังคำร้องเรียนจากเหล่าเทวดาแล้ว พระศิวะก็เลยทรงแบ่งกายเป็นชายรูปงามซึ่งจะไปเกิดในท้องของพระอุมาเทวี เมื่อถึงเวลาเกิดแล้ว ท่านก็เลยทรงให้พระนามว่าพระวิฆเนศวรเพื่อปฏิบัติภารกิจปราบอสุรีและก็รากษสทั้งหลายแหล่ เมื่อเสร็จสมบูรณ์การปราบยักษ์แล้ว ท่านก็เลยทรงมอบหมายให้พระวิฆเนศวรทรงเป็นผู้ขวาง และก็คุ้มครองปกป้องเหล่าผู้มีจิตใจระรานต่างๆที่จะมาขอพรจากพระศิวะเพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมทึ้งเป็นผู้คัดสรรเหล่าเทวดารวมทั้งมนุษย์ผู้กระทำบาปดีแล้วก็ช่วยเหลือให้ศึกษาและทำการค้นพบกับการบรรลุผล จากการขอพรต่อพระศิวะถัดไป สล็อตตำนานลำดับที่สอง พระขว้างรวตี (พระแม่อุมาเทวี) ปั้นเหงื่อไหลไคลย้อยให้เป็นพระลูกเมื่อคราวที่พระขว้างรวตีสรงน้ำอยู่ในสวน ท่านทรงนำเหงื่อไคลของท่านมาปั้นเป็นหุ่นเทวลูกรูปงาม และก็ทรงใช้เวทย์มนต์เพื่อหุ่นนั้นมีชีวิตขึ้นมา หลังจากนั้นก็เลยทรงตรัสให้เทวลูกออกไปเฝ้ายังข้างหน้าประตูปากทางเข้าสวน โดยได้รับสั่งว่าห้ามไม่ให้คนไหนเข้ามาโดยเด็ดขาด สถานะการณ์เป็นแบบนี้ตลอดมาครั้งใดก็ตามพระแม่อุมาทรงสรงน้ำในสวนที่นี้ จนตราบเท่าเมื่อถึงวันระบุเสด็จกลับของพระศิวะ แล้วก็เมื่อทั้งคู่ท่านเจอกันในครั้งแรกต่างก็จะเข้าไปในสวน อีกข้างก็คุ้มครองปกป้องไม่ให้คนไหนกันปิ้งกายเข้าในสวนได้ด้วยเทวลูกทรงได้รับคำบัญชาของพระอุมา ห้ามไม่ให้คนใดล่วงละเมิดเข้าไปยังสถานที่สรงน้ำที่นี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระศิวะก็เลยทรงสั่งให้บริวารเข้าต่อสู้และก็ได้ฆ่าเทวลูก (แต่ว่าในบางตำราก็ว่าพระศิวะทรงใช้หลาวสามง่ามตัดเศียรเทวลูกนั้น บ้างก็ว่าพระวิษณุทรงใช้จักรตัดเศียร)เมื่อพระขว้างรวตีทรงเจอเหตุที่เกิดขึ้น ท่านทรงโกรธรวมทั้งโกรธพระสวามียิ่ง จนกระทั่งกับทำศึกสงครามใหญ่ระหว่างทั้งคู่ท่าน ร้อนถึงพระฤาษีท้องนารอด (ทุ่งนารท) จำต้องรับแทนหน้าพูดจาศึกในครั้งนี้ โดยพระปราวตีได้กล่าวให้พระศิวะผู้สวามีต้องหาวิถีทางให้เทวลูกฟื้นคืนชีพก็เลยจะยอมเลิกรบให้พระศิวะก็เลยทรงมีคำบัญชาให้เทพเจ้าผู้เป็นบริวารเดินทางไปทิศเหนือ และก็ให้ตัดศรีษะของสิ่งมีชีวิตแรกที่เจอเพื่อนำมาแม้กระทั่งกับเทวลูกผู้เป็นบุตรชาย ไม่นานนักทวยเทพก็เดินทางกลับมาพร้อมทั้งนำเศียรช้าง (มีงาเดียว) เพื่อมาถึงแม้ว่าจะพระลูกชาย ซึ่งถัดมาก็เลยทรงตั้งชื่อใหม่เป็นคชานนะ (มีหน้าเป็นช้าง) รวมทั้งเอกทันต (ผู้มีงาเดียว) เมื่อได้ช่วยชีวิตรู้สึกตัวแล้วพระปราวตีก็เลยทรงเล่าราวต่างๆให้ทั้งคู่ท่านได้ฟังว่าทั้งคู่ท่านทรงเป็นพระพ่อรวมทั้งพระลูกชาย ซึ่งข้างบุตรชายได้ฟังด้วยเหตุผลดังกล่าวถึงกลับหมอบกราบขอประทานโทษโทษเพราะว่าวิชาความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเอง … Continue reading "พระพิฆเนศ"

พระพรหม (Brahm) เทพแห่งการสร้าง

พรหม (อักษรโรมัน Brahm) jumbo jiliเป็นทวยเทพในพราหมณ์ฮินดู นับว่าเป็นผู้ผลิตจักรวาล รวมทั้งเป็นเลิศในตรีพรหม อันมีพรหม พระวิษณุ รวมทั้งพระศิวะ เป็นคนละแบบกับ พรหมัน อันเป็นเป้าสูงสุดของปรัชญาฮินดู แม้กระนั้นมีรากศัพท์เดียวกัน โดยที่พรหมันนั้นเป็นนาม นปุงสกลิงก์ เป็นไม่มีเพศ สล็อตในตอนที่พรหม เป็นปุลลิงก์ หรือผู้ชายเพศ ตามคู่มือพระเวท นับว่าพรหมมีมเหสี เป็นพระนางปชาบดี มีหงส์เป็นยานพาหนะ มี 4 ใบหน้า เป็นเทวดาที่การผลิตแล้วก็การให้พร ที่เรียกว่า “พระพรหมพร” นับว่าเป็นทวยเทพที่ความกรุณาในคติศาสนาพุทธ พรหม เป็นชาวสรวงสวรรค์ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่สูงกว่าทวยเทพเทวดาทั่วๆไป เรียกว่า “พระพรหม” พรหมไม่มีเพศ แม้กระนั้นก็ยังอยู่ในกามาพจรโลก มีการวนเวียนว่ายตายกำเนิด อยู่ในสรวงสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นพระพรหมพรหมแบ่งได้เป็น 2 จำพวกหมายถึงพระพรหมที่มีรูป เรียกว่า “รูปพระพรหม” มีทั้งผอง 16 ชั้น แล้วก็พระพรหมที่ไม่มีรูป เรียกว่า “อรูปพระพรหม” มีทั้งปวง 4 ชั้น โดยอรูปพระพรหมจะสูงขึ้นมากยิ่งกว่ารูปพระพรหมพรหมมีชื่อเรียกอื่นในภาษาไทยได้แก่ สี่หน้า, ผู้รังสฤษฎ์บดี, … Continue reading "พระพรหม (Brahm) เทพแห่งการสร้าง"

พระตรีมูรติ มหาเทพ ผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทำลาย

พระตรีพรหม มาจากคำว่า ตรี หมายคือสาม แล้วก็คำว่า มูรติ เป็นต้นแบบ ด้วยเหตุนี้คำว่า ตรีพรหม ก็เลยซึ่งก็คือ ลักษณะของพระเจ้าทั้งยังสามท่าน มี พรหม พระวิษณุ พระศิวะ เป็นเลิศในลัทธิที่สำคัญในพราหมณ์ ถ้ามองตามหลักปรัชญาเป็น พระผู้ผลิต พระแพทย์ รวมทั้งพระคนทำลาย เปรียบเหมือนหลักธรรมที่ว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป… jumbo jiliพรหม+พระวิษณุ+พระศิวะ = พระทัตตาเตรยะ = พระตรีพรหมการกำเนิด “พระตรีพรหม” ก็มีกล่าวกันไว้หลายตำแหน่งต่างๆกัน และก็ชอบรู้เรื่องว่าพระตรีพรหมเป็นภาคและก็สามท่านในร่างเดียวกัน เรียกว่า ทัตตาเตรยะ (Dattatreya) คำว่า ทัตตา (Datta) คือ การมอบให้พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งสามท่าน ส่วนคำว่า เตรยะ (treya) คือ ผู้เป็นลูกที่ฤาษีอัตริหรือเตรยะ อันเป็นอวตารของพระอิศวรทั้งยังสามท่าน บ้างก็พูดว่าเป็นองค์พระนารายณ์ สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระตรีพรหมความเดิมมีอยู่ว่า…. สล็อตตราบหนึ่งมีฤาษีนามว่า “อณิมาณฑวย” (อะ-นิ-มาน-ดับ-วยะ) กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญตบะอยู่นั้น ได้มีขโมยกรุ๊ปหนึ่งกำลังหนีข้าราชการผ่านมาทางนั้นพอดิบพอดี แต่ว่าฤาษีอยู่ในสมาธิสมาธิก็เลยไม่ยินยอมบอกบอกอะไรก็ตามทำให้ข้าราชการมีความคิดว่าฤาษีเป็นขโมยเสียเอง … Continue reading "พระตรีมูรติ มหาเทพ ผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทำลาย"

พระแม่สรัสวดี เทพีแห่งความรู้

…พลังอำนาจที่มหาเทวีอีกทั้ง 3… jumbo jiliพระแม่สรัสวดีเป็นมเหสีของ พรหม (ผู้ผลิตโลก)พระแม่พระลักษมีเป็นมเหสีของ พระวิษณุ (ผู้ดูแลโลก)พระแม่อุมาหมายถึงมเหสีของ พระศิวะ (คนทำลายโลก) สล็อตพระแม่สรัสวดี เป็นผู้แทนที่ สติปัญญาวิชาความรู้พระแม่พระลักษมี เป็นผู้แทนที่ ความมั่งคั่งพระแม่อุมา เป็นผู้แทนที่ ความมีอิทธิพล สล็อตออนไลน์ซึ่งคุณลักษณะอีกทั้ง 3 ประการฉะนี้ (วิชาความรู้ มีเงินมีทอง มีอำนาจ) ก็คือ 3 คุณลักษณะสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนดิ้นรนเสาะหา และไม่มีคนไหนกันแน่ไม่ยอมรับเลยว่า บุคคลที่มีอีกทั้งสติปัญญาวิชาความรู้ มีทั้งยังความมั่งมีบริบูรณ์ รวมทั้งมีทั้งยังอำนาจบารมี จะสามารถยืนหยัดเฉิดฉัน อยู่ในแวดวงสังคมได้อย่างเต็มสง่า jumboslotแขกฮินดูก็เลยมั่นใจว่า การกราบไหว้เทิดทูนบูชาพระแม่หรือมหาเทวีทั้งยัง 3 ท่านนี้ด้วยไม่คดโกง และก็มอบความรักความเชื่ออย่างแรงกล้าแก่ท่านแล้ว ท่านย่อมประทานพรให้ผู้เชื่อถือได้รับทั้งยังสติปัญญา ความมั่งมี รวมทั้งความมีอิทธิพลอย่างสมบูรณ์ความสวยสดงดงามของพระแม่ทั้งยัง 3 ท่านนั้นก็มีความงดงามที่นานับประการ โดยผู้บูชาสามารถแลเห็นและก็รู้สึกได้ทุกคน โน่นเป็นพระแม่สรัสวดี มีความสวยงามแบบ อ่อนโยน นิ่ง ใจเย็น มองฉลาดหลักแหลมพระแม่พระลักษมี มีความสวยสดงดงามแบบ สวย นุ่มนวล งอนงาม มองอบอุ่นพระแม่อุมา มีความสวยงามแบบ … Continue reading "พระแม่สรัสวดี เทพีแห่งความรู้"

พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมี

พระแม่อุมาเทวี… เจ้าแม่อุมา หรือ ขว้างรวตี เป็นนามที่พระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีที่อำนาจวาสนาแล้วก็บารมีอันสูงสุด ท่านทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และก็ความยิ่งใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ..!!! jumbo jiliอำนาจที่พระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบเคียงได้ ท่านทรงประทานชัยเหนือศัตรู ประทานพละกำลังที่ผู้หญิง ทำลายสิ่งชั่วช้าสารเลว ตลอดจนประทานบริวารรวมทั้งอำนาจสำหรับการดูแล ท่านยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความสุขสบายสำหรับในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองป้องกันผู้เชื่อถือให้ไม่เป็นอันตรายและก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหมด สล็อตพระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาที่ พระคเณศ… เป็นมเหสีที่ พระศิวะ พระอิศวรคนทำลายโลก 1 ใน 3 ที่ พระตรีพรหม พระแม่อุมาก็เลยเป็น 1 ใน 3 ที่พระตรีศักตำหนิ ด้วย (ตรีศักติเตียน คือ พระแม่อีกทั้งสาม เช่น พระแม่อุมา พระแม่พระลักษมี พระแม่สรัสวตี) ท่านมีวิมานสถิตในเขาไกรลาส เหมือนกันกับพระศิวะเทวดา มีเครื่องหมายประจำท่านเป็น โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่สวยงาม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เป็นมารดาที่ทุกๆชีวิตทั้งมวล ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแต่งตัวหลายสีสัน ประดับโดยการใช้ทองอย่างสวยศาสตราวุธ ที่พระแม่อุมาเทวีเป็น … Continue reading "พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมี"