ศาสดา และ ผู้เขียนตำรา และ ผู้ก่อตั้งลัทธิต่างๆ

พราหมณ์หรือฮินดูไม่มีศาสดาตั้งใจจริงเสมือนศาสนาอื่นๆเพราะเหตุว่าคำกล่าวอบรมสั่งสอนต่างๆกรุ๊ปพราหมณ์หรือพระฤษีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ได้ยินหรือฟังจากเสียงทิพย์หรือเสียงสรวงสวรรค์ (ศรุติ) ด้วยตัวเอง แล้วมีการจดจำไว้หรือถ่ายทอดต่อกันทางความจำ (สมฤว่ากล่าว) ถัดมามีหัวหน้าลัทธิหรือคนเขียนตำราเรียนทำให้คำกล่าวอบรมสั่งสอนแพร่หลายจีรังยั่งยืนมาจนกระทั่งขณะนี้ เพราะฉะนั้นในที่นี้ต้องการขอสะสมสรุป พูดถึงผู้ประพันธ์แบบเรียนหรือหัวหน้าลัทธิแทนชื่อประวัติความเป็นมาของศาสดา

jumbo jili

 1. ฤาษีวยาสะ หรือ วยาส ท่านผู้นี้ตามตำนานใน คู่มือวิษณุปุราณะ เล่ม 3 กล่าวไว้ว่าเป็นผู้เก็บเรียบเรียง หนังสือพระเวท, คัมภีย์อิว่ากล่าวหาสะ, ตำราอุปราณะ แล้วก็ มหากาพย์มหาภารตะ เป็นอันสรุปความได้อย่างหนึ่งว่า ท่านวยาสะผู้เป็นฤาษี คนสำคัญมีส่วนแต่งหรือสะสมเรียบเรียงหนังสือของศาสนาฮินดูไว้สูงที่สุด ท่านผู้นี้ในตำนานพูดว่าไม่ใช่ฤษีปกติ แม้กระนั้นเป็น เทวดาฤาษี (Divine sage) ไม่ปรากฏเดือนปีที่เกิดแน่ๆเพราะว่าเป็นอดีตหลายพันปี
 2. วาลมีกิ เป็นชื่อของพระฤษีคนเขียน มหากาพย์รามายณะ คาดการณ์ว่าราวๆปลายศตวรรษที่ 4 รวมทั้งต้นศตวรรษที่ 3 ก่อน คริสต์ศักราชสล็อต
 3. วัวตมะ หรือ เคาตมะ ผู้จัดตั้ง ลัทธินยายะ คาดการณ์ว่ากำเนิดโดยประมาณ 550 ปี ก่อน คริสต์ศักราช
 4. กณาทะ ผู้จัดตั้ง ลัทธิไวเศษิกะ คาดการณ์ว่ากำเนิดราวๆศตวรรษที่ 3 ก่อน คริสต์ศักราช
 5. กปิละ ผู้จัดตั้ง ลัทธิสางขยะ คาดการณ์ว่ากำเนิดในยุคศตวรรษที่ 6 ก่อน คริสต์ศักราช
 6. ปตัญชลี ผู้จัดตั้ง ลัทธิโยคะ คาดการณ์ว่ากำเนิดในยุคศตวรรษที่ 3 หรือ 4 ก่อน คริสต์ศักราชสล็อตออนไลน์
 7. ไชไม่นิ ผู้จัดตั้ง ลัทธิมีมางสา หรือ ปูรวมีมางสา คาดการณ์ว่ากำเนิดระหว่างศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อน คริสต์ศักราช
 8. พาทรายณะ ผู้ตั้ง ลิทธิเวทานตะ หรือ อุตตรมีมางสา มีผู้กล่าวว่าเป็นครเดียวกับ วยาสะ และก็กำเนิดระหว่างศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อน คริสต์ศักราช บางคนก็คาดการณ์ว่ากำเนิดระหว่างศตวรรษที่ 5 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อน คริสต์ศักราช
 9. มนู คนแต่ง คู่มือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คาดคะเนว่ากำเนิดในยุคศตวรรษที่ 5 ก่อน คริสต์ศักราช
 10. จารวากะ ผู้ให้กำเนิด ลัทธิโลกยตะ หรือ นิยมวัตถุ ไม่มีความเป็นมาแน่ๆ มีแต่ว่านิยายใน หนังสือมหาภารตะ ว่าเป็น รากษส เลียนแบบเป็นพราหมณ์ไปแสดงลัทธินี้แล้วถูกฆาตกรรม ด้วยเหตุดังกล่าวจะว่าเป็นศาสดาก็ไม่ถนัดนักเพราะเหตุว่าถูกเอ่ยถึงในทาง เป็นมิจฉาชีพมากยิ่งกว่า
 11. สัละโมบราจารย์ คนเขียนอรรถกถาหรือคำชี้แจง ลัทธิเวทานตะ คาดคะเนว่ากำเนิดระหว่าง คริสต์ศักราช 788 ถึง คริสต์ศักราช 820 แต่ว่า เรื่องเล่ากล่าวกับสืบมาว่า ท่านผู้นี้กำเนิดในยุค 200 ปี ก่อน คริสต์ศักราช ซึ่งถือว่าไกลห่างกันมากมายท่าผู้นี้เขียนหนังสือไว้มากเรื่อง ร่วมกัน รวมทั้งถือกันว่าเป็นผู้ตั้งลัทธิ “อัทไวตะ” หรือ “เอกนิยม”หมายถึงเชื่อถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวขึ้น
 12. ท้องนาถมุนี (คริสต์ศักราช824-คริสต์ศักราช924) ถือกันว่าเป็นหัวหน้าคนแรกของ ลัทธิไวษณวะ jumboslot
 13. รามานุชาจารย์ (กำเนิด คริสต์ศักราช1027 สิ้นใจ คริสต์ศักราช1137) ถือกันว่าเป็นคนสำคัญยิ่งของ ลัทธิไวษณวะ รวมทั้งผู้ครอบครอง ปรัชญาวิศิษฏาทไวตะ (เอกนิยมแบบพิเศษ) อันต่อเนื่องมาจาก ลัทธิเวทานตะ
 14. มัธคำพูดรย์ (คริสต์ศักราช1199-คริสต์ศักราช1277) เป็นหัวหน้าท่านหนึ่งที่ ลัทธิไวษณะ และก็ผู้ครอบครอง ปรัชญาทไวตะ หรือ ทวินิยม อันสืบไปมาจาก ลัทธิเวทานตะ
 15. ลกุลีสะ (ยุคของท่านผู้นี้ยังไม่แน่) เป็นครูใหญ่ที่นิกาย ไศวะข้างใต้ ผู้ตั้ง นิกายปศุปตะ
 16. วสุปะทุปตะ (ราวๆศตวรรษที่ 9 ที่ คริสต์ศักราช) เป็นผู้จัดตั้งลัทธิ ไศวะข้างเหนือ หรือที่เรียกว่า “กาษมีรไศวะ”
 17. รามโมหันรอย (คริสต์ศักราช1774-1833) เป็นผู้จัดตั้ง พระพรหมสมาช
 18. สวามีทยานันทะสรัสวดี (คริสต์ศักราช1824-1883) เป็นผู้จัดตั้ง อารยสมาชslot
 19. รามกฤษณะ (คริสต์ศักราช1836-1886) เป็นคนนำทางวิชาความรู้แล้วก็การกระทำเป็นสาเหตุให้มีขยวนการรามกฤษณะมิชชั่น ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ตั้งเอง แม้กระนั้นสวามีวิเวกานันทะก็ตั้งเพื่อเป็นเครื่องที่ระลึกนึกถึงถึงท่าน

“ศาสนาพราหมณ์กับฮินดูคือศาสนาเดียวกัน”

 1. …สนตนธรรม แสดงว่า “ศาสนาสนต” แปลว่า เป็นศาสนาที่ยังคงอยู่บ่อยๆ ไม่มีทางเสื่อมสูญjumbo jili
 2. .. ไวทิกธรรม แสดงว่า “ธรรมที่ได้มาจากพระเวท”
 3. .. อารยธรรม แสดงว่า “ธรรมอันดีเลิศ”
 4. .. พราหมณธรรม หมายความว่า “คำอบรมสั่งสอนของพราหมณาจารย์”
 5. .. ฮินดูธรรม หมายความว่า “ธรรมที่สอนลัทธิอหึงสาหรือศาสนาฮินดู”สล็อต
  ……….พราหมณ์หรือฮินดู ก็คือศาสนาเดียวกันนั่นเอง การที่มีชื่อเรียกพร้อมๆกัน 2 ชื่อเป็น”พราหมณ์-ฮินดู” ด้วยเหตุว่าผู้ให้กำเนิด ศาสนานี้ ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองว่า “พราหมณ์” ถัดมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่งรวมทั้งได้มา ฟื้นฟูปรับแต่งเป็นให้เป็นศาสนาฮินดู โดย เพิ่มบางสิ่งเข้าไป มีการแก้ไขประเด็นหลักธรรม คำกล่าวอบรมสั่งสอน ให้ดียิ่งขึ้น คำว่า “ฮินดู” เป็นคำที่ใช้เรียกชาวอารยันที่ย้ายถิ่นเข้าไป ตั้งรกรากในบริเวณลุ่มน้ำสินธุ แล้วก็เป็นคำที่ใช ้เรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชนท้องที่ ในประเทศอินเดีย รวมทั้งชนพื้นเมืองนี้ได้ปรับปรุง พราหมณ์โดยการ เพิ่มอีกอะไรใหม่ๆลงไป แลัวเรียกศาสนาของเหล่านี้ว่า “ศาสนาฮินดู” โดยเหตุนี้ศาทุ่งนาพราหมณ์ก็เลยมีอีก ชื่อในศาสนาใหม่ว่า “ฮินดู” จนกระทั่งตอนนี้สล็อตออนไลน์
  ……….พราหมณ์ –ฮินดู เป็นศาสนาดั้งเดิมที่ยากแก่การศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวให้เข้าใจแจ่มแจ้งแจ่มกระจ่างมากกว่าศาสนาอื่นด้วยเหตุว่า
  1….รายละเอียดอันเป็นแก่นแท้ของลัทธิมีต้นเหตุจากแนวความคิดและก็ความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็สูงยิ่ง
  2….มีพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการประสมประสาน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วก็เกี่ยวโยงกับการบ้านการเมืองการปกครองหลาย ดูดซับหลายซ้อน จนกระทั่งยากแก่การแบ่งอธิบายขั้นตอนให้มองเห็นชัดเจน jumboslot
  3….เอกสาร (คู่มือต่างๆ) อันเป็นหลักฐานสำคัญของศาสนานี้ แม้ว่าจะมีมากมายและก็มีมานานนับเวลาพันปีแม้กระนั้นก็ไม่ได้ รับการ เผยแพร่เพราะว่าถูกรักษาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของพราหมณ์ แต่ละเครือญาติ อาจมีการถ่ายทอดให้แก่ผู้สืบสกุลผู้สืบสกุลเพียงแค่นั้น เอกสารพวกนั้น พึ่งมีหัวหน้ามารวบรวมเป็นหนังสือเมื่อโดยประมาณ พุทธศักราช1750 คำสั่งสอนทั้งสิ้นมาจากพราหมณ์ ที่ได้ยินได้ฟังมาจากเสียงสรวงสวรรค์จากปากของพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงslot
  ……… แม้กระนั้น คำอบรมสั่งสอนอันเป็นแก่นแท้ของพราหมณ์ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพระเวท ก็เป็นหลักฐานให้กำเนิดศาสนา อื่นที่ หลักๆหลายศาสนา เป็นหลักฐานที่พึงพอใจศึกษาเล่าเรียนกันในกลุ่มนักปรัชญาทั่วๆไปในสมัยนี้นอกเหนือจากนี้คำชี้แจงเรื่องเกิดจักรวาล ของศาสนา นี้ยังมีความกลมกลืนรวมทั้งท้าสิ่งที่ใช้พิสูจน์แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเกิดของสุริยจักรวาล ที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ กำลังทำการศึกษาเรียนรู้กันอยู่อีกด้วย

นิกายในศาสนาฮินดู (Hindu Sects)

ศาสนาฮินดู ที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์นับเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุด ได้แบ่งออกเป็นหลายนิกายที่สำคัญ เช่น1. นิกายไวศณพ (Vishnav) เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเจ้าเป็นเทพองค์สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบปาง หรือนารายณ์ ๑๐ ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเป็นมเหสี มีพญาครุฑเป็นพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากในอินเดียภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๓๐๐ สถาปนาโดยท่านนาถมุนี (Nathmuni)

jumbo jili

 1. นิกายไศวะ (Shiva) เป็นนิกายที่เก่าที่สุด เชื่อถือพระศิวะเป็นเทพเทวดาสูงสุด พระศิวะเป็นเทวดาทำลายรวมทั้งประดิษฐ์ด้วย เครื่องหมาย อย่างหนึ่งแทนพระศิวะเป็นศิวลึงค์แล้วก็โยนีก็ได้รับการบูชา ยกตัวอย่างเช่น องค์พระศิวะ นิกายนี้จัดว่าพระศิวะแค่นั้นเป็นเทวดาสูงสุดแม้กระทั้งพรหม, พระวิษณุก็ด้อยกว่าทวยเทพท่านนี้ นิกายนี้มั่นใจว่า วิญญาณเป็นวิธีทางที่การหลุดพ้นมากยิ่งกว่าความศรัทธาในลัทธิซื่อสัตย์ภักดี นิกายนี้จะเชื่อถือพระศิวะรวมทั้งพระนางอุมาหรือพระแม่กาลีไปพร้อมสล็อต
 2. นิกายศักติเตียน (Shakti) เป็นนิกายที่เชื่อถือพระเทวี หรือพระมเหสีของพระอิศวร อาทิเช่น สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจ้าแม่ทุรติดอยู่ รวมทั้งเจ้าแม่กาลีซึ่งเป็นมเหสีของพระอิศวรทั้งหลายแหล่ เป็นผู้ทรงกำลังหรืออำนาจของเทวดาผัวไว้ ก็เลยเรียกว่า ศักติเตียน (Power) นิกายนี้เป็นที่ชื่นชอบในเมืองเบงกอล และก็เมืองอัสสัม ฯลฯสล็อตออนไลน์
 3. นิกายภาควิชาพัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้เชื่อถือพระพิฆเณศเป็นทวยเทพเทวดาสูงสุด จัดว่าพระคเณศเป็นศูนย์กลางที่ทวยเทพทั้งผองในศาสนา มั่นใจว่าเมื่อได้บูชาพระพิฆเนศวรอย่างเคร่งครัด ก็พอๆกับได้บูชาเทวดาอื่นๆครบทุกท่าน jumboslot
 4. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) เป็นนิกายขนาดเล็ก ในอดีตสมัยบูชาดวงตะวัน (สูรยะ) มีผู้เชื่อถือมากมายในสมัยก่อน ปัจจุบันนี้มีปริมาณน้อย นิกายนี้มีพิธีการอย่างหนึ่งเป็น กายตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) จัดว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ เป็นการกลับมาของดวงอาทิตย์เป็นฤษีวิศวามิตรslot
 5. นิกายสมารธะ (Samardha) เป็นนิกายที่ใหญ่พอควร เชื่อถือทุกทวยเทพเทวดาทุกท่านในศาสนา ฮินดู ความศรัทธาแบบงี้ได้รับความนิยมอย่างมากมาย ด้วยเหตุว่าสามารถบูชาเจ้าได้ตามปรารถนา
  ยังมีนิกายฯลฯ รวมทั้งแบ่งย่อยออกไปอีก เหมือนกันกับพุทธ แล้วก็ ศาสนาคริสต์ ที่มีนิกายน้อย-ใหญ่ แตกกิ่งออกมาอีกนับไม่ถ้วน

ความรู้เกี่ยวกับ “ศาสนาพราหมณ์”

พราหมณ์ (Brahmanism)

jumbo jili
เป็นศาสนาที่โบราณที่มีพัฒนาการมากับการมาของชาวอารยันราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ในในขั้นแรกพวกอริยกะเชื่อถือปีศาจร้าย อำนาจต่างๆทางธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ ถัดมาการเชื่อถือธรรมชาติต่างๆก็เลยปรับปรุงมาสู่วิธีการทำรูปนับถือ แล้วก็นางงามต่างๆล้นหลาม ดังเช่นพระอินทร์ พระวิรุฬ พระอัคนิ ฯลฯ

สล็อต
ลัทธิความเชื่อพวกนี้เองที่ได้ความเจริญมาเป็นพราหมณ์ เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้จัดตั้งเสมือนหลายๆศาสนา ตอนนี้เรียกว่าศาสนาฮินดู (Hinduism) มีผู้เชื่อถือทั่วทั้งโลกแทบ 800 ล้านคนทั้งยัง ประเทศอินเดีย เนปาล และก็เล็กน้อยของอินโดนีเซีย

สล็อตออนไลน์
เมื่อชาวอารยันเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศอินเดียแล้ว ก็ได้สะสมคำกล่าวสอนคำวิงวอนของตนเองขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นภาษาสันสกฤต เรียกว่า พระเวท (Veda) ซึ่งมีความหมายว่าวิชาความรู้ ตำรา ที่แต่งขึ้นหนแรกเรียกว่า ฤคเวค (Rigveda) ถัดมาก็เลยได้เรียบเรียงตำราเสริมเติมเป็นลำดับเป็น ยชุรเวท (Yajurveda) สามเวท (Samveda) อาถรรพเวท (Atharveda) อีกทั้งสี่หนังสือนี้มีลักษณะแตกต่างดังต่อไปนี้

jumboslot

 1. ฤคเวท (Rigveda) เป็นหนังสือที่เกี่ยวโยงกับบทสวดมนตร์ต่างๆเพื่อยกย่องพระผู้เป็นเจ้า ฤทธิ์เทวะรวมทั้งธรรมชาติ เอ๋ยถึงการผลิตโลก เป็นหนังสือที่โบราณที่สุด มีบทสวดมนตร์ถึง 1,028บท
 2. ยชุรเวท (Yajureda) เป็นคู่มือที่เกี่ยวกับบทกลอนเส้นไหว้ต่างๆใช้ในพิธีกรรมบวงสรวงที่เรียกว่า ยัญพิธีในทางศาสนา
 3. สามเวท (Samveda) เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกลศาสตร์รวมถึงสังคีต บทสวดมนต์ สำหรับประกอบพิธีบาปต่างๆของพสกนิกรธรรมดา
 4. อาถรรพเวท (Atharvaveda) เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเวทมนต์ มนต์ต่างๆslot
  ถัดมาตำราอีกทั้งสี่ได้เปลี่ยนมาเป็นตำราสำคัญของศาสนาฮินดู เป็นศาสนาศูนย์รวมพระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างก็เลยปรากฏว่า มีพระผู้เป็นเจ้าเยอะมาก อย่างเช่น พระอัคนิ (ไฟ) พระโสม (จันทร์) พระอินทร์ ดวงอาทิตย์ พรหม พระอิศวร (พระศิวะ) พระนารายณ์ (พระวิษณุ) พระกฤษณะ พระราม พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรติดอยู่ พระแม่สุรัสวดี พระแม่พระลักษมี พระขันทกุมาร แล้วก็พระพิฆเณศ ฯลฯ

หนุมาน

หนุมาน เป็นลิงเผือก (กายสีขาว) มีลักษณะพิเศษเป็น มีเขี้ยวอยู่กึ่งกลางเพดานปาก มีต่างหูขนเพชร สามารถแผลฤทธิ์ให้มี ๔ หน้า ๘ มือ และก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ ใช้ ตรีเพชร (สามแง่ง) เป็นอาวุธประจำตัว (จะใช้เมื่อรบกับยักษ์ตัวสำคัญๆ) มีความห้าวหาญมากมาย สามารถแปลง ล่องหนได้ ทั้งยืนยงหากแม้ถูกอาวุธของศัตรูรังแกจนตาย เมื่อมีลมพัดก็จะฟื้นขึ้นได้อีก

jumbo jili
หนุมาน เป็นเทวดาลิงที่มีความเข้าใจสำหรับการทำความเข้าใจ รวดเร็ว เกิดจากนางอัญจนา ราชินีลิง หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เกิดโดยเทวดา เป็นผู้ช่วย พระวิษณุ เมื่อครั้งอวตารเป็น พระราม สามารถบินได้ เพราะพระพ่อเป็น พระพายุ เทวดาที่ลม เกิดของหนุมานซับซ้อน พูดกันว่าพระพ่อของพระราม ได้จัดพิธีการเพื่อของบุตรชาย โดยให้มเหสีทั้งยังสามรับประทานของหวานองค์ละ ๑ ชิ้น นางไกษเกษี ซึ่งอ่อนอายุที่สุด ได้รับของหวานเป็นองค์ในที่สุด พระนางเกลียดของหวานนี้ และก็เมินหน้าหน้านกเหยี่ยวเล็กก็เลยบินมาคว้าไป มันบินไปในป่า และก็เจอ นางอัญจนา ซึ่งถูกสาปให้เป็นลิง กำลังสวดมนตร์วิงวินขอบุตรอยู่ โดยเหตุนั้นนกเหยี่ยวก็เลยปลดปล่อยของหวาน พระพายุก็พัดพาของหวานไปตกที่มือของนาง แล้วต่อจากนั้น พระศิวะ ก็เลยปรากฎร่างซึ่งๆหน้านางแล้วก็ให้นางรับประทานของหวาน เมื่อนางรับประทาน ก็เลยตั้งท้องหนุมานขึ้น เมื่อหนุมานกำเนิดก็มีลักษณะหิวโดยทันที คุณแม่ก็เลยไม่สบอารมณ์หนุมานนัก ครั้นเมื่อหนุมานมองเห็นพระอาทิตย์มีความรู้สึกว่าคือผลไม้ ก็เลยกระโจนตามไป ดวงตะวันเขยื้อนหนี หนุมาน ก็ติดตามไปไกลจนกระทั่งสรวงสวรรค์ของ พระอินทร์ พระอินทร์ทรงใช้วัชระเหวี่ยงใส่ขากรรไกรหนุมาน ทำให้หนุมาน ตกลงมาบนโลก พระพายุ พ่อของหนุมานก็เลยเอาคืนให้ โดยเข้าไปสิงอยู่ในร่างของเหล่าเทพเจ้า นำมาซึ่งอาการจุกเสียด พระอินทร์ก็เลยจะต้องขออภัยพระพายุ แล้วก็อวยพรว่าหนุมานจะเป็นอมตะ (บางตำราว่าพระรามอวยพรหนุมานให้เป็นอมตะ)

สล็อต
พระราม แล้วก็ พระหนุมาน
พระหนุมานหมายถึงลูกน้องเอกที่พระราม
เป็นมือขวาที่รอช่วยเหลือ
ร่วมทำศึกกับพระรามด้วยความซื่อจงรักภักดี
หนุมาน ก็เลยเป็นเครื่องหมายที่ความภักดีต่อนายจ้าง
แล้วก็เป็นเครื่องหมายที่ความรักที่มีต่อลูกน้องของพระราม

สล็อตออนไลน์
การบูชาพระหนุมาน ก็เลยได้ผลอีกทั้ง

 1. นายจ้างรักลูกน้อง เอ็นดูลูกน้องเยอะขึ้น
 2. ลูกน้องไม่คดโกงกับนายจ้าง อยู่ในโอวาทมากเพิ่มขึ้น jumboslot
  หนุมานมีพลังรวมทั้งความไวเลิศล้ำ ไม่เพียงแค่บินเร็วดังลมเพียงแค่นั้น แต่ว่าหนุมานยังมีพลังชูถอนเทือกเขาได้ หดแล้วก็ขยายร่างได้ตามอยากได้รวมทั้งล่องหนได้ เมื่ออยู่ในการสู้รบหนุมานจะมีลักษณะน่าสยดสยอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ร่างใหญ่เท่าเทือกเขา ผิวกายเป็นสีเหลืองเช่นทองคำหลอม ผิวหน้าสีแดงราวกับทับทิม มีหางยาวมากมาย หนุมานจะมีผลให้ศัตรูราดกระจัดกระจายโดยใช้เสียงคำรามอย่างน่าสยดสยอง
  หนุมาน เดินทางไปกรุงลงกา กับพระราม กับกองทัพลิงและก็หมี เพื่อแย่งชิงนางสีดา มเหสีของพระราม ที่ถูกอสุรียักษ์จับกุมตัวไปslot
  ความกล้าหาญสำคัญของหนุมานก็คือ บินไปยังแนวเขาหิมาลัยเพื่อนำสมุนไพรมารักษารอยแผลของพระลักษณ์ พวกยักษ์ได้กีดกั้นหนุมาน แต่ว่าหนุมานก็มีชัย ยักษ์ยักษ์หรือทศกัณฐ์ได้ส่งบริวารยักษ์มาฆ่า หนุมาน โดยตั้งรางวัลไว้ว่า ถ้าเกิดเสร็จจะชูอาณาจักรให้กึ่งหนึ่ง หนุมานได้จับขาของยักษ์เหวี่ยงไปทางกรุงลงกากระทั่งตกลงมาตายต่อหน้าต่อตาบัลลังก์ของยักษ์ยักษ์ แต่ว่าหนุมานหาสมุนไพรไม่เจอ หนุมานก็เลยชูเทือกเขาไปอีกทั้งลูก การเหาะเหินเดินอากาศโดยหามเทือกเขาทั้งยังลูกไปก่อให้เกิดลมวน เมื่อผ่านกรุงอโยธยา พระภรตก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นการทำของยักษ์ ก็เลยยิงลูกศรใส่ หนุมาน จนกระทั่งตกลงมา เมื่อพบว่าเป็นหนุมาน พระภรตก็เลยชดใช้โทษโดยการใช้ลูกศรยิง หนุมาน กลับไปกรุงลงกา แม้กระนั้นหนุมานไม่ยอมรับรวมทั้งบินกลับไปเอง ต่อจากนั้นก็เลยนำสมุนไพรให้พระราม เมื่อการศึกที่กรุงลงกายุตำหนิลง พระรามก็เลยให้รางวัลโดยการให้พรแก่หนุมาน ซึ่งขอเป็นอมตะ พระรามก็ประทานให้

คาถาบูชาพระหนุมาน

บูชาพระหนุมาน ขอพรให้มีความแข็งแรง ชนะศัตรู มีแม้กระนั้นความแข็งแกร่งไม่พ่ายต่อสิ่งใด
ขอพรหนุมานให้ประทานความซื่อตรงจากผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วก็ประทานความรักเอ็นดูจากผู้บัญชาการ
อวยพรนายจ้าง-หัวหน้า-ลูกน้อง-บริวาร มีแต่ว่าความพร้อมใจสามัคคี ไม่ชิงชังกัน

jumbo jili
การบูชาพระหนุมาน ควรจะบูชาพร้อมกันกับพระราม มีบทสวดมนตร์ให้เลือก เป็น

 • โอม ศรี หนุมาน นะมะห์สล็อต
 • โอม ศรี หนุมัทเต นะมะห์
 • โอม ศรี รามะ ชยะ ชยะ รามะ
  โอม ศรี หนุมานะ ชยะ ชยะ หนุมานะสล็อตออนไลน์
 • โอม อัญจาเนยายะ วิดมาเห
  มหาบัลลาเย ดีมาฮี
  ตันโน หนุมาน ประโจทะยาต jumboslot
 • โอม อันจานี สุทายะชา วิดมาเห
  พายุ ปุยี่ห้อยะชา ดีมาฮี
  ตันโน มรุทถี ประโจทะยาตslot
 • โอม มะโนจาวัม มารุตาตุละยาเวกัม
  จิเทนทริยัม พุทธิมาตัม วาริสะตัม
  วาตัตตะมาชัม วานะรายุ ธ มุขยัม
  ศรีราม ทุตัม สาระนัม ประปัทเย

อุดมการณ์และความภักดีของศรีหนุมาน

บนเทือกเขาที่มีนามว่า ริศีมุกในตรงนั้น มีพญาลิงที่มีนามว่า เกสรี และก็นามของราชินีลิงอันเป็นมเหสีของเขา นามว่า อัญชนา เพื่อความจำนงที่กำลังจะได้ลูกสักตัวหนึ่ง นางก็เลยเคารพบูชาพระศิวะด้วยความจงรักอย่างมาก พระศิวะทรงพอใจกับด้วยความจงรักของคุณ แล้วก็อยากที่จะให้คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนา นางขอให้พระศิวะประทานลูกให้แก่คุณให้มีความแข็งแรงเสมือนพระศิวะ พระศิวะทรงอวยพรแก่คุณโดยทันทีรวมทั้งบอกแก่คุณว่า การปรากฏเป็นองค์อวตารครั้งที่สิบเอ็ดของพระศิวะจะกำเนิดเป็นลูกของคุณ ในเวลาถัดมา พระจันทร์เต็มดวงในเดือนไจตระ วันอังคาร การปรากฏครั้งที่สิบเอ็ดของพระศิวะก็ได้เกิดขึ้นได้นามว่า ศรีหนุมาน

jumbo jili
บทเรียนจากลักษณะของลิง มีดังนี้

สล็อต
เค้าหน้าของพญาลิงชื่อศรีหนุมานได้ให้บทเรียน แก่พวกเราดังนี้การที่พวกเราจะได้มาซึ่งความนิยมชมชอบเชื่อถือ มันไม่จำเป็นที่จะมีร่างกายสวยสดงดงามเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นมันสำคัญอยู่ที่การบริการรับใช้ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวที่มีต่อผู้หลัก คนแก่ แล้วก็ต่อราษฎร ไม่มีบุคคลใดที่มีรูปร่างงดงามสิ่งเดียวจะสามารถเอาชนะหัวใจของบุคคลอื่น ได้และไม่สามารถที่จะเป็นผู้จงรักภักดีที่จริงจริงได้ นอกจากว่าเขาผู้นั้นจะมีคุณลักษณะที่ดี ด้วยเหตุนี้ มันมีความจำเป็นที่จะกำจัดความเจ็บของผู้อื่น รวมทั้งทำรับใช้โดยที่มองไม่เห็นชราต่อสังคม ตัวอย่างเช่น หนุมาน เพราะฉะนั้น บุคคลสามารถเอาชนะความรักและก็ความเคารพจากบุคคลอื่นได้ก็ด้วยเอาตัวอย่าง หนุมาน
เมื่อหนุมานเดินทางไปถึงเกาะลังกาอันเป็นอาณาจักรของทศกัณฐ์ ยักษ์แล้วก็มารทั้งหมดทั้งปวง ก็ปิดล้อมเขาเอาไว้ด้วยใบหน้ารวมทั้งอาวุธที่ป่าเถื่อน แต่ว่าหนุมานก็มิได้กลัวอย่างไร เขากลับมีความเชื่อมั่นในพระราม และก็มีความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองอย่างมากผลของนั่นก็คือว่า เขาเอาชนะ พลังอำนาจของทศกัณฐ์ได้ทั้งผอง และก็ได้รับผลสัมฤทธิ์สำหรับในการเดินทางไปคราวนั้น ในลักษณะเดียวกันนี้ ในช่วงเวลาที่พวกเราได้รับความยุ่งยากต่างๆพวกเราไม่สมควรเกรงกลัวต่อสถานะการณ์ รวมทั้งควรจะตั้งมั่นมั่นคงแน่แน่วในความจงรักภักดีต่อพระเจ้า

สล็อตออนไลน์
ในภาพบางภาพที่อยู่ในโบสถ์นั้น ชี้ให้เห็นว่า หนุมาน กำลัง ชูเทือกเขาบนฝ่ามือซ้าย อันนี้หมายความว่าว่า ระหว่างที่หนุมานเดินทางไป ผ่านปัญหาความยุ่งยากทั้งหมดทั้งปวง และก็นำเอาเทือกเขามาเพื่อช่วยเหลือของพระลักษณ์ให้ไม่มีอันตราย ในลักษณะเดียวกันนี้ พวกเราควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมไว้เสมอที่จะจัดการเพื่อต่อสู้กับความยุ่งยากใดๆก็ตามเพื่อช่วยเหลือหรือรักษาชีวิตของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลทั้งหลายแหล่ที่อยู่ ในสังคมของพวกเรา แล้วเท่านั้น พวกเราก็เลยจะมีสิทธิได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้า
ผู้จงรักภักดีทีมีความมุ่งมั่นที่มีอุบายคดโกง ไม่มีสิทธิที่กำลังจะได้รับพรของพระผู้เป็นเจ้าได้ เขาเป็นศัตรูตัวจริงของความโหดเหี้ยมทั้งหลายแหล่ เมื่อหนุมานเดินทางไปเอาต้นไม้สันชีวนี (เป็นยาสมุนไพรประเภทหนึ่ง) เพื่อรักษาชีวิตของพระลักษณ์ให้ไม่มีอันตราย ยักษ์นามว่าเนมิ แต่งตัวเขาเองเป็นเสมือนบรรพชิต แล้วก็เริ่มเทศนาสอนหนุมาน หนุมานเจอการแสดงกลโกงของความชั่วนั้นได้โดยทันที แล้วก็ลงอาญาฆ่าเขาโดยทันที ถ้าเกิดคนอยากที่จะรับพรของหนุมาน เขาผู้นั้นควรมีจิตใจบริสุทธิ์และไม่ควรคิดร้ายหรือเจตนาฉ้อโกงอะไรก็แล้วแต่

jumboslot
มีแม่มดตนหนึ่งนามว่า “สุรสา เศ” อาศัย อยู่ในสมุทร มีอำนาจทางโยคะ ดึงเอาสิ่งต่างๆที่บินได้ลงไปสู่สมุทร แล้วก็ฆ่ามันรับประทานเป็นของกิน เมื่อหนุมาน บินไปเหนือสมุทร เพื่อตามหาพระนางสีดา สุรสา ก็ดึงหณุมาน แต่ว่าเขาก็ทำให้ร่างกายใหญ่มโหฬาร ซึ่งคุณไม่อาจจะจะกินได้ และก็ในทันทีทันใดนั้น หนุมานก็เปลี่ยนร่างเขาเป็นยุง แล้วเข้าไปในปากของคุณ และออกมาจากปากคุณในทันที เหตุนี้สอนให้พวกเราทราบว่า ถ้าเกิดพวกเราได้มาซึ่งอำนาจโยคะอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเราควรจะใช้อำนาจเช่นเดียวกันนั้น เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ปกป้อง คนอื่นให้ไม่เป็นอันตรายมากยิ่งกว่าที่จะฆ่าหรือทำลายผู้อื่น เพื่อเจตนาอันเห็นแก่ตัวของพวกเรา
ผู้จงรักภักดีที่จริงจริงของพระรามก็คือหนุมานที่ ราวกับเยอะที่สุด บุคคลผู้ซึ่งรำลึกรำลึกถึงพระรามอยู่เป็นประจำ หนุมานช่วยเหลือท่านทุกๆก้าวของชีวิต และก็เขาทำให้ความต้องการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของเขาเสร็จลงโดยบริบูรณ์ และก็กำจัดความทุกข์ทรมานทั้งสิ้นของเขาออกไปได้
เย ชยนฺตำหนิ สทา เสนหนาม มนฺคลย กรนมฺ
ศรี มโตราม กระทั่งฺทรสฺย กริขว้างโล มรม สวมินิ
เตศมารโถ สทาวิปร ปรทาตหม ปรยาตนตห
ทาทามิ วนฺจิต นิตฺยมฺ สรวนา เสามั่งมีมุตโคลน

slot
ความหมายก็คือว่า ผู้จงรักภักดีพวกนั้น ผู้ซึ่งรำลึกระลึกถึงพระราม ผู้มีความกรุณาปรานีที่สุดของพวกเราวันแล้ววันเล่า และก็ตลอดระยะเวลา เราฯ จะก่อให้ความมั่นหมายทุกอย่างของผู้จงรักภักดีแบบนั้นเสร็จลงโดยบริบูรณ์ และก็ประทานการบรรลุเป้าหมายสำหรับการทำทุกอย่างให้แก่พวกเขา โดยเหตุนี้ การที่พวกเราจะได้รับพรจาก หนุมาน มันเป็นความจำเป็นต้องที่พวกเราต้องทำบูชา รวมทั้งรำลึกรำลึกถึงพระราม

หนุมาน เทพนักรบผู้ภักดี

ถ้าเกิดเอ๋ยถึงซุปเปอร์วีรบุรุษระดับตำนานของประเทศตะวันออก ชื่อของหนุมานควรเป็นหนึ่งในดวงใจของคนอีกจำนวนไม่น้อย ในหลายๆประเทศ เพราะว่าวรรณคดีเรื่องรามายณะจากดินแดนภารตะ ที่มีที่มาที่ไปอันนานนั้นแพร่หลายไปในหลายภูมิภาค เมืองไทยพวกเราก็มีพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งรับเอาต้นแบบมาจากเรื่องรามายณะด้วยเหมือนกัน

jumbo jili
แม้ว่ารามายณะจะเกิดเรื่องราวของพระรามผู้เป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ แต่ว่าผู้แสดงที่มีหน้าที่สะดุดตาจนกระทั่งแม้กระทั้งเด็กๆหรือคนที่ไม่เคยอ่านเรื่องรามเกียรติ์ยังรู้จักดีก็คือ “หนุมาน” ทหารเอกคู่ใจพระราม ในประเทศอินเดียนั้น หนุมานเป็นเทวดาที่มีผู้เทิดทูนบูชามากมายก่ายกองมาแม้กระนั้นครั้งโบราณ ซึ่งในขณะนี้หนุมานไม่เพียงแค่เป็นที่เคารพนับถือรวมทั้งเชื่อถือในกลุ่มแขกฮินดูเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งโลก แม้กระทั้งคนตะวันตกหลายชิ้นก็ยังรู้จักหนุมานจากภาพยนตร์ ละคร สารคดี หนังสือ งานศิลปะ และสื่อฯลฯที่พรีเซนเทชั่นเรื่องราวของลิงเรืองฤทธิ์ผู้นี้

สล็อต
หนุมานได้รับการชมเชยว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อพระรามสูงที่สุด อีกทั้งมีความกล้า ฉลาดหลักแหลม มีเชาว์ปัญญา มีศีลธรรม หนุมานยังเป็นผู้มีความแข็งแรงไม่แพ้คนใดกัน มีความรวดเร็ว (ก็ลิงนี่ทุ่งนา…) เว้นเสียแต่พลังอำนาจอันแกร่งแล้ว หนุมานยังสามารถย่อแล้วก็ขยายร่างกายตนเองได้ตามใจประสงค์ แถมยังมีความทรหดอดทน ฝ่าฟันทุกปัญหาอย่างไม่เคยท้อถอย เป็นผู้เอาชนะความป่าเถื่อน กล่าวได้ว่าเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติแล้วก็เหล่าเทวดากันอย่างยิ่งจริงๆ

สล็อตออนไลน์
ต่อไปนี้มาว่ากันถึงเกิดของหนุมานกันบ้าง นี้จะมีสิ่งที่แตกต่างระหว่างรามายณะฉบับเริ่มแรกกับรามเกียรติ์ของไทยพวกเรา ในรามเกียรติ์นั้น หนุมานเป็นลูกของพระพาย เทวดาที่ลม กับนางสวาหะซึ่งเป็นมนุษย์ โดยพระอิศวรเป็นผู้สั่งให้พระพายนำเอาอาวุธ ดังเช่นว่า คทาเพชร ตรีเพชร จักรแก้ว รวมถึงกำลังของพระอิศวร ไปซัดเข้าปากนางสวาหะซึ่งถูกสาปให้ “อ้าปากยืนตีนเดียว รั้งตากลม” อยู่ที่ตีนเขาจักรวาล โดยให้พระพายเป็นพระพ่อของลิงที่เกิดมา ซึ่งลิงซึ่งก็คือหนุมานผู้ได้รับอำนาจพิเศษจากพ่อ เป็นสามารถฟื้นชีวิตได้เมื่อร่างกายถูกกระแสลม

jumboslot
ส่วนในเรื่องรามายณะที่กวีโดยฤาษีวาลมีกิ เอ่ยถึงเกิดของหนุมานว่าเป็นลูกของลิงแท้ๆเป็นลิงเพศภรรยาชื่ออัจนา ผัวของนางอัจนาก็เป็นลิงชื่อเกสรี ผู้มีกำลังเดินทางมากจนถึงสามารถฆ่าช้างได้ แม้กระนั้นไม่ใช่บิดาของหนุมานหรอกนะจะบอกให้ เนื่องจากนางอัจนานั้นเดิมเป็นนางอัปสรผู้มีความงดงามเลื่องลืออยู่บนสรวงสวรรค์ แต่ว่าจะต้องคำแช่งให้ลงมากำเนิดเป็นลิงบนโลกมนุษย์ จะพ้นคำสาปแช่งก็เมื่อให้กำเนิดองค์อวตารของพระอิศวร จนถึงในวันหนึ่งในขณะที่นางอัจนากำลังสวดมนตร์ขอความช่วยเหลือขอให้พระอิศวรอวตารลงมาเกิดกับนาง ก็มีขึ้นลมพัดมา และก็พระพายได้นำของหวานมาใส่ไว้ด้านในมือของนางอัจนา เมื่อนางรับประทานของหวานนั้นเข้าไปก็มีท้อง และก็ถัดมาก็ได้ให้กำเนิดเป็นหนุมาน

slot
หนุมานเกิดมากับลมหายใจเข้า-ออก และก็อักษรที่ปลายลิ้นเป็นชื่อของพระราม สื่อให้มองเห็นถึงความจงรักภักดี
อย่างแท้จริง โดยมีแสงสว่างเจิดแจ่มแจ้งไปอีกทั้งสามโลก มีตุ้มหูแล้วก็สังวาล (สร้อย) ประจำตัวมาตั้งแต่เกิด มีความแข็งแรงรวมทั้งเติบโตรวดเร็วทันใจกว่าเด็กปกติทั่วๆไป จนกระทั่งนางอัจนาจำต้องขอพรกับพระอิศวรให้ลูกเติบโตด้วยวัยเด็กอันเป็นธรรมดา และก็การที่เป็นลูกที่พระพายหัวหน้าร่างอวตารมาให้ หนุมานก็เลยขึ้นชื่อว่าสามารถบินบินการบินได้เร็วทันใจดุจสายลมอีกด้ว
ธรรมดาพระศิวะกับพระอุมา (ขว้างรวตี) นับว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อพระศิวะได้แบ่งร่างอวตารมาเป็นหนุมานเพื่อรอช่วย เหลือองค์อวตาร ของพระนารายณ์ เป็นพระราม พระอุมาก็เลยแยกส่วนอวตารมาเป็นหางของหนุมานด้วย ทำให้หางของหนุมานมีความแข็งแรง มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจของพระอุมา ได้แก่ในคราวที่หนุมานใช้หางก่อไฟสำรวจเผากรุงลงกากระทั่งวิบัติย่อยยับไปทั่วทั้งเมืองนั่นไง
ในวัยเด็กหนุมานฉบับอินเดียมีความน่ารักน่าเอ็นดูและก็ความดื้อรั้น เชาวน์ก็มีไหวพริบ ก็เลยเป็นสุดที่รักรวมทั้งเอ็นดูของมหาเทวีที่สรวงสวรรค์ทั้งยังสามหมายถึงพระอุมา, พระลักษมี แล้วก็พระสุรัสวดี รวมทั้งเหล่าเทพเจ้าอื่นๆจนกระทั่งตั้งชื่อให้หนุมานว่า “มารุติ” อันมาจากนามที่เทวดาทั้งยังสามหมายถึงพระศิวะ, พระวิษณุ รวมทั้งพรหม รวมกับพลังอำนาจที่เทวีอีกทั้งสามด้วย
บางทีความน่ารักน่าเอ็นดูดื้อก็ทำให้เกิดเรื่องได้ด้วยเหมือนกัน มีอยู่ครั้งหนึ่ง หนุมานน้อยมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงแดงแวววาวก็รู้สึกว่าคือผลไม้ลูกใหญ่น่าลิ้มลอง ก็เลยอุตสาหะจะกลืนรับประทานดวงอาทิตย์เข้าไปอีกทั้งดวง นำมาซึ่งความมืดดำมิดไปทั่วจักรวาล จนถึงพระอินทร์พิโรธลงมือจัดแจงกับหนุมานด้วยวัชระ หรือสายฟ้าฟาด จนถึงลิงน้อยจอมซุกซนถึงกับจบชีวิต ข้างพระพายมีความเห็นว่าพระอินทร์ไม่ยินยอมยกโทษหนุมานก็เลยคิดจะสิ้นชีวิตตนเอง ซึ่งโน่นก็แปลว่า ทั่วทั้งยังสามโลกจะไม่มีลมพัดและไม่มีอากาศอีกต่อไป แบบงี้ย่อมเกิดเรื่องใหญ่ ทำเอาเหล่าเทพวุ่นวายกันเลยล่ะขอรับ ร้อนถึงพรหมจำต้องช่วยชีวิตจนถึงหนุมานฟื้นขึ้นมา เหล่าเทพเทวดาก็จำเป็นต้องอวยพรแก่หนุมานให้เป็นอมตะ แล้วก็ให้อาวุธให้พลังต่างๆอีกเพียบเลย จนถึงหนุมานเปลี่ยนเป็นผู้ทรงฤทธิ์ คู่ควรแก่การเป็นทหารเอกของพระรามในกาลถัดมา
เรื่องสนุกๆของหนุมานนั้น ยังมีอีกมากมายขอรับ ท่านที่ต้องการรู้เรื่องราวของหนุมานในต้นแบบเริ่มแรกของประเทศอินเดีย ทดลองหาดูปฐมบทของหนุมานผู้มีความสามารถการรบยอดเยี่ยม ที่สร้างเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ และก็มีผู้นำเข้ามาถ่ายทอดให้คนประเทศไทยได้รับดูกันแล้ว ทางช่อง 8 (กดเลข 27) วันแล้ววันเล่าจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. บันเทิงใจกันได้อีกทั้งครอบครัวด้วยรายละเอียดที่มองง่ายไม่สลับซับซ้อน แม้กระนั้นจัดหนัก! จัดเต็ม! ด้วยทุนสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท สเปเชียลเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยม เสื้อผ้าการแต่งกายงาม และก็แน่ๆว่าควรจะมีฉากรบ ฉากต่อสู้แบบมันๆยิ่งใหญ่ตระการตาระหว่างหนุมานกับเหล่าศัตรูรวมทั้งจอมอสุรีทศกัณฐ์ พวกเราจะได้มองเห็นถึงความเป็นยอดนักสู้ผู้หาญกล้าและก็ฉลาด มีความซื่อตรงและก็สวามิภักดิ์ที่หนุมานมีต่อพระรามยิ่งชีวิต จนถึงทำให้ได้รับการบูชาอยู่ในฐานะเทพเทวดาผู้มีอิทธิพลของแขกฮินดู และก็เป็นซุปเปอร์วีรบุรุษในใจของใครๆมานานมาก.

เทพเจ้าลูกครึ่งในศาสนาฮินดู

วันนี้พวกเราจะพาแฟนานุแฟนคอลัมน์ไทยเมืองซันเดย์สเปเชียล โดยคณะทำงานวารสารต่วย’ตูนไปทำความรู้จักกับเทพเทวดาลูกครึ่งในศาสนาฮินดูกัน

jumbo jili
คำว่า เทวดาลูกครึ่ง คือ เทวดาที่แสดงรูปลักษณ์ออกมาในรูปที่มีส่วนผสมของสองสิ่งอยู่ในองค์เดียวกัน ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วๆไปในอารยธรรมอันสำคัญของโลกทั้งหลายแหล่ คนเขียนเรียบเรียงเนื้อหานี้อยู่ภายใต้ความยำเกรงสักการ เพื่อนักอ่านได้มองเห็นที่มาที่ไปแล้วก็รู้จักกับเทพเทวดาที่อาจไม่ทราบจะกันมาก่อน

สล็อต
พระพิฆเนศวร มีชื่อเสียงกันดีอยู่แล้ว ก็เลยไม่ขอเล่าเนื้อหามากมาย ท่านมีเศียรเป็นช้างรวมทั้งกายเป็นมนุษย์ สำหรับคนประเทศอินเดียมั่นใจว่าเป็นเทพเทวดาที่จะต้องบูชาเป็นองค์แรกเสมอ เพราะว่าเป็นทวยเทพผู้กำจัดปัญหาทั้งผอง

สล็อตออนไลน์
รูปลักษณ์ที่ปรากฏทั่วๆไปเป็นเทวดาที่มีร่างกายใหญ่ มีเศียรเป็นช้าง เท่าที่คู่มือเก็บรวบรวมไว้มี 32 รูป แต่ละรูปหรือปางนานับประการ มีพระมือตั้งแต่ 2-16 มือ หรือมากยิ่งกว่านั้น มีเศียรตั้งแต่ 1-5 เศียร หรือมากยิ่งกว่านั้น
พระหนุมาน มีเศียรเป็นลิง กายเป็นมนุษย์ เป็นทหารเอกของพระรามตามมหากาพย์รามเกียรติ์ บางคู่มือพูดว่าเป็นอวตารของพระศิวะ เพื่อช่วยพระนารายณ์กำจัดราวัณ (Ravan; ทศกัณฐ์) ได้รับสรรเสริญว่าเป็นเทวดาที่ความภักดีแล้วก็ความกล้า
รูปลักษณ์ที่ปรากฏทั่วๆไป เป็นทวยเทพมีเศียรเป็นลิงแล้วก็กายเป็นมนุษย์ใหญ่โต ถือตะบองเป็นอาวุธ มีหางยาว แม้กระนั้นบางโอกาสจะปรากฏเป็นปัญจมุขี หรือ 5 เศียร มี หนุมาน (ลิง), นรราชสีห์ (สิงโต), ครุฑ (นก), วราหะ (หมูป่า) รวมทั้งหัยครีพ (ม้า) ซึ่งล้วนเกี่ยวพันกับพระนารายณ์ทั้งหมด
พระวราหะ หรือวราหาวตาร นับว่าเป็นอวตารหลัก องค์ที่ 3 ของพระนารายณ์ มีเศียรเป็นหมูป่าเขี้ยวสวย กายเป็นมนุษย์ หรือบางครั้งบางคราวก็ปรากฏเป็นหมูป่าหมดทั้งตัวเลยก็มี
ตามตำนานพูดว่า เมื่อครั้งที่หิรัณยักษา อสุรีร้ายม้วนแผ่นดินไปหลบซ่อนอยู่ใต้ห้วงสมุทร ซึ่งแผ่นดินซึ่งก็คือ ภูเขาไม่เทวี หรือปฤฐวิเทวี พระแม่ธรณีที่พวกเรารู้จักกันนั่นเอง ร้อนถึงพระนารายณ์จะต้องอวตารในรูปของครึ่งคนครึ่งหมูป่าไปปราบ สุดท้ายท่านก็สามารถใช้เขี้ยวแงะแผ่นดินขึ้นมาจากท้องห้วงมหาสมุทร และก็ส่งแผ่นดินนั้นคืนกลับสู่จักรวาลดังที่เคย

jumboslot
รูปลักษณ์ที่ปรากฏทั่วๆไป เป็นรูปของทวยเทพเทวดาร่างใหญ่โต เศียรเป็นหมูป่า กายเป็นมนุษย์ มี 4 มือ ถือตะบอง จักร แล้วก็สังข์ราวกับพระนารายณ์ กำลังแงะแผ่นดิน หรืออุ้มภูเขาไม่เทวีขึ้นมา พระบาทยังเหยียบหิรัณยักษาไว้ด้วย แต่ว่าที่วิหารวราหา ในกลุ่มเทวสถานของค้างจูราโฮ เป็นหมูป่าองค์ใหญ่ ตามลำตัวสลักรูปเทวดาไว้จำนวนมากอีกด้วย
พระนรราชสีห์ หรือนรสิงหาวตาร เป็นอวตารหลักองค์ที่ 4 ของพระนารายณ์ เศียรเป็นสิงโต กายเป็นมนุษย์ มีที่มาสม่ำเสมอจากเรื่องราวในอวตารที่ 3 ภายหลังที่วราหาวตารได้ฆ่าหิรัณยักษาตายไป หิรัณยักศิปุ ผู้เป็นพี่ก็เลยทำตบะอันแรงกล้า เพื่อขอพรต่อพรหม พรนั้นมีอยู่ว่า “กรุณามอบพรให้เรา…ไม่ตายด้วยสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ท่านเป็นผู้ผลิต ไม่ตายทั้งยังในหรือนอกเคหาอะไรก็ตามไม่ตายอีกทั้งตอนกลางวันและก็เวลากลางคืน ไม่ตายอีกทั้งบนพื้นหรือบนฟ้า ไม่ตายด้วยศัสยี่ห้อวุธ ไม่ตายด้วยมือมนุษย์ สัตว์ ยักษ์ หรือพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งมวล พรทั้งสิ้นนี้จะไม่สลายไปด้วยเวลาไหนก็ตาม”

slot
สำหรับการต่อสู้ระหว่างนรราชสีห์และก็หิรัณยักศิปุนั้น นรราชสีห์จับหิรัญยักศิฟูกขึ้นแล้วก็แหวกท้องแหวกไส้จนตายไป เพราะว่าราชสีห์ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ และไม่ใช่เทวดา แต่ว่าเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งเทวดา หิรัญ-ยักศิปุมิได้ตายในหรือนอกเคหา แม้กระนั้นตายกลางทางเข้าออกพอดิบพอดี มิได้ตายตอนกลางวันหรือยามค่ำคืน แต่ว่าตรงเวลาเวลาค่ำ มิได้ตายทั้งยังบนพื้นหรือบนฟ้า แม้กระนั้นตายบนตักของนรราชสีห์ และไม่ได้ตายด้วยศัสยี่ห้อวุธใดๆก็ตามแม้กระนั้นตายด้วยอุ้งเล็บอันคม
พระหัยครีพ หรือหัยครีวตาร อีกหนึ่งอวตารของพระนารายณ์ มีเศียรเป็นม้า กายเป็นมนุษย์ เป็นทวยเทพเทวดาที่ควมรู้เยอะและก็ความฉลาด เปรียบเทียบราวกับม้าที่อีกทั้งเข้มแข็งรวมทั้งฉลาดมากนั่นเอง บอกว่า ท่านเป็นเทวดาที่รอลากตะวันขึ้นสู่ฟ้าในทุกๆรุ่งเช้า แม้กระนั้นตามตำนานในภควัตปุราณะ บอกว่า เมื่อครั้งสร้างโลก มีอสุรี 2 ตน นามว่า น้ำผึ้งแล้วก็ไกฏภะ ได้ลักขโมยหนังสือพระเวทไปจากพรหม พระนารายณ์สมัครใจอวตารเป็นพระหัยครีวะเพื่อนำพระเวทกลับมาให้ ข้างหลังการต่อสู้กัน ท้ายที่สุดร่างของสองอสุรีผู้รับเคราะห์ถูกฉีกเป็น 12 ท่อน ตกลงสู่พื้นแผ่นดินนำไปสู่เป็นแผ่นดินไหว
รูปลักษณ์ที่มองเห็นโดยปกติ เป็นทวยเทพเทวดาที่มีเศียรเป็นม้า กายเป็นมนุษย์ มี 4 แขน เสมือนพระนารายณ์ พระวรกายสีขาวนวลราวกับม้า บางพื้นที่ปรากฏเป็นพระหัยครีวะอุ้มพระแม่พระลักษมีอยู่บนตักด้วย

เทพเจ้าของอินเดีย

ใน บรรดาเรื่องราวของทวยเทพของเชื้อชาติทั้งหลายแหล่นั้น ทวยเทพของอินเดียนับว่ามีเรื่องมีราวราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่สลับซับซ้อนมากยิ่งกว่า ชาติอื่น

jumbo jili
รวมทั้งพูดกันว่า ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหา เชื้อชาติอารยัน หรือประเทศอินเดียประเทศอิหร่านที่ย้ายถิ่นไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำสินธุ มีการเชื่อถือทวยเทพเทวดารวมทั้งมีตำราพระเวทเกิดขึ้น พวกชาวอารยัน หรืออริยกะนั้น แรกเริ่มก็เชื่อถือธรรมชาติ ดังเช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ ฟ้า ลม รวมทั้งไฟ ถัดมามีการกำหนดให้ปวงเทวดากำเนิดมีบทบาทกันขึ้น

สล็อต
โดยตั้งชื่อตามสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็กำเนิดมีหัวหน้าเทพเทวดาขึ้น ตามที่ปรากฏอยู่ในตำราพระเวท นั้นก็คือพระอินทร์

สล็อตออนไลน์
จากหลักฐานโบราณที่เป็นจารึกบนแผ่นดินเหนียวอายุราว 1,400 ปี ก่อนคริสตกาล เรียกว่าแผ่นจารึก โบกาซ คุย หรือจารึก เทเรีย ซึ่งขุดเจอที่ตำบลดังกล่าวข้างต้น ของดินแดนแคปขว้างโดเซีย ในประเทศตุรกี จารึกนี้ ได้ออกนามทวยเทพเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ถึง 4 องค์ ซึ่งก็คือ พระอินทร์ (lndra) เทวดาที่พลัง ไม่ทระ (Mitra) พระวรุณ (Varuna)และก็ ที่นาซื่อสัตย์ (Nasatya)เป็นพระทุ่งนาซื่อตรงอัศวิน (Asvins)

jumboslot
นับเป็นชื่อทวยเทพที่เก่าที่สุดที่ถูกเอ่ยนาม หมายความว่าลัทธิพราหมณ์ มีมายาวนานยิ่งนัก ยุคของพระเวท ก็เลยมีผู้ที่มีความชำนาญพูดว่า มีมาก่อนพุทธกาลราว 1,000 ปีรวมทั้งบางหนังสือเรียนกล่าวว่า ทวยเทพเริ่มแรกของพวกชาวอารยันนั้นมีพระอินทร์ พระสาวิตรี พระวรุณ และก็พระยม (พระสาวิตรีหมายถึงพระอาทิตย์)

slot
ส่วนอีกหนังสือเรียนหนึ่งพูดว่า ทวยเทพที่เก่าที่สุดเป็นพระอินทร์ พระวันพฤหัสบดี พระวรุณ และก็พระยม เทวดาที่พราหมณ์เชิดชูนั้น มีเพียงแค่ไม่กี่องค์ที่ปรากฏอยู่ในพระเวท ซึ่งหมายถึงพระอินทร์ ที่จัดว่ามีฤทธิ์อำนาจมากมาย