เคาน์เตอร์-สไตรก์

เคาน์เตอร์-สตรีก์ (Counter-Strike, บ้างย่อเป็น CS) เป็นวิดีโอเกมยิงทางกลยุทธ์มุมมองบุคคลอันดับหนึ่ง ปรับปรุงโดย วาล์ว คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไขเกมฮาล์ฟ-ไลฟ์ เกมนี้ได้ขยายเป็นซีรีส์ตั้งแต่ออกวางขายหนแรก ซึ่งปัจจุบันนี้มี เคาน์เตอร์-สสามก์: คอนดิชันซีโร, เคาน์เตอร์-สตรีก์: ซอร์ส และก็เคาน์เตอร์-สตรีก์: โกลบัผุดผ่องฟเฟนสิฟ ผู้เล่นแบ่งเป็นกลุ่มต้านทานผู้ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อกลุ่มผู้ก่อวินาศกรรมสำหรับในการเล่นเป็นบริเวณไป แต่ละรอบชนะโดยเสร็จภารกิจของด่านหรรือกำจัดกำลังศัตรู เกมดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเป็นการดัดแปลงแก้ไขฮาล์ฟ-ไลฟ์ที่มีผู้เล่นเยอะที่สุดในด้านปริมาณผู้เล่น ตามข้อมูลของเกมสปายใน พุทธศักราช 2551 จนกระทั่งส.ค. พุทธศักราช 2554 แฟรนไชส์เคาน์เตอร์-สตรีก์ขายได้กว่า 25 ล้านหน่วย jumbo jiliบางประเทศยังมีทร้พย์สินทางสติปัญญาที่คุ้มครองป้องกันการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แม้กระนั้นมีเงื่อนไขการได้รับที่เคร่งครัดน้อยกว่าแล้วก็อายุการป้องกันสั้นกว่า เรียกว่าอนุสิทธิบัตร (petty patent) หรือสินค้าคุณประโยชน์ (utility model) นอกจากนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิบัตร บางทีอาจเรียกว่าสิทธิบัตรในข้อบังคับบางประเทศ อย่างเช่น การปกป้องการออกแบบทางด้านอุตสาหกรรม (industrial design) เรียกว่า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย หรือ design patent ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯระโยชน์ของสิทธิบัต เอกสารสิทธิบัตรนานาประเทศเป็นแหล่งรวมผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ทั่วทั้งโลกที่สำคัญที่สุด ได้เปิดกรรมวิธีผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทุกจำพวกทุกสาขาทั้งโลก … Continue reading "เคาน์เตอร์-สไตรก์"

เคาน์เตอร์-สไตรก์

เคาน์เตอร์-สไตรก์ (Counter-Strike, บ้างย่อเป็น CS) เป็นวิดีโอเกมยิงทางยุทธวิธีมุมมองบุคคลที่หนึ่ง พัฒนาโดย วาล์ว คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการปรับปรุงเกมฮาล์ฟ-ไลฟ์ เกมนี้ได้ขยายเป็นซีรีส์ตั้งแต่ออกวางจำหน่ายครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันมี เคาน์เตอร์-สไตรก์: คอนดิชันซีโร, เคาน์เตอร์-สไตรก์: ซอร์ส และเคาน์เตอร์-สไตรก์: โกลบัลออฟเฟนซิฟ ผู้เล่นแบ่งเป็นทีมต่อต้านผู้ก่อการร้ายต่อทีมผู้ก่อการร้ายในการเล่นเป็นรอบ ๆ ไป แต่ละรอบชนะโดยสำเร็จภารกิจของด่านหรรือกำจัดกำลังฝ่ายตรงข้าม เกมดังกล่าวเป็นการดัดแปลงฮาล์ฟ-ไลฟ์ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในแง่จำนวนผู้เล่น ตามข้อมูลของเกมสปายใน พ.ศ. 2551 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 แฟรนไชส์เคาน์เตอร์-สไตรก์ขายได้กว่า 25 ล้านหน่วย joker123 บางประเทศยังมีทร้พย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่มีเงื่อนไขการได้รับที่เข้มงวดน้อยกว่าและอายุการคุ้มครองสั้นกว่า เรียกว่าอนุสิทธิบัตร (petty patent) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (utility model) นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิบัตร อาจเรียกว่าสิทธิบัตรในกฎหมายบางประเทศ เช่น การคุ้มครองการออกแบบทางอุตสาหกรรม (industrial design) เรียกว่า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย หรือ design patent ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้นระโยชน์ของสิทธิบัต … Continue reading "เคาน์เตอร์-สไตรก์"